จนได้เรียนรู้ว่า วิธีรักษาสิวอักเสบ

จนที่ผ่านมาได้เรียนรู้ว่าเขาไม่ต้องการเรา มันไม่ใช่อย่างี่คิดว่าไว้นะครับ คนเรานะครับ บอกว่าจะหายได้ มันก็ต้องหายได้ การที่สิวขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องราวอะไรที่ใหญ่โตมาก แต่ว่าหายได้ มันก็ายได้จริงๆเลย มันไม่น่าจะคิดว่าสิวมาเกิดได้แล้วไม่หายเลย ผมเองก็คิดว่าแบบนี้ น่าจะหายได้  มันไม่รู้ว่าจะัมาแบบไหนหรือว่า สิง่ที่คุณคดิว่าจะหาได้ไม่หาย วิธีรักษาสิวอักเสบ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *