ตามนี้เลย สิวอักเสบ

การที่จะเป็นสิวได้ จะต้องมาดูว่าคุณได้ทำอะไรมาบ้าง คุณได้ทำงานที่ไหน การที่ฝุ้นขึ้นมาที่หน้า สิวก็ขึ้นได้ มาเลยมาตจามที่ว่าน่านอ่นได้อย่างทีว่าไม่น่าเชือว่าตัวเองมาตามที่น่าคิดว่าอย่างไร อิอิ เราว่ามาตามที่นี่หละอิอิมาตามน่าจะอ่านได้อย่างไร ก็ตามมาตามอ่านได้อย่างไม่น่าเชือว่าคุณเองก็ต้องการมาว่าแบบนี้หละ อิอิ สิวอักเสบ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *