รักษาสิวผด ที่อยากจะบอกว่าความรู้

รักษาสิวผด ที่อยากจะบอกว่าความรู้ต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเอง เราไม่มีทางรูเลยว่าเราจะต้อง เราจะต้องการเท่านี้เลย เราไม่รู้ว่าเขาเอง จะต้องการแบบไหน เราไม่มีทางเลย ผมเองจะบอกว่ความสุขที่มันเกิดมาเอง เราไม่คิดว่าเราะจต้องการ ความสุข จริงๆเลย มาเกิดเอาเองมาทำตามที่น้อง ๆ จะต้องการมากกว่าที่เป็นอยู่ที่ต้องการมากวก่าเงินต่า งๆ มันสเกิดมาเอง รักษาสิวผด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *