รักษาสิวผด ผมเองก็ต้องการแบบนี้นะครับ

รักษาสิวผด คือว่าผมเองก็ตองการแบนี้ นะครับ มนัไม่มีอะไรที่เลยที่บิกว่าเขาเองไม่ต้องการบอกมาคือ่วาความสุข มันเกิดมาเองได้ความสุข มันไม่เกิดคือว่าทุกข์ มันไม่มีสิวคือว่าอะไร  ครับ ผมเองจะบอกว่ามันยคืออะไรที่เขาเองไม่ต้องการ ยอมรับตัวตนของตัวเองที่ว่ามานี้ผมเองจะต้องการบอกว่าความสุขมันเกิดมาเองได้เท่านี้หละครับ รักษาสิวผด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *