สิวอุดตัน ที่นี่รักษาหายจ้า

หลาย ๆ คนต้องการมานั่งถาม่าที่นี่หละ ที่่ารักษาหายอย่างไรก็ตามมานั่งถามว่าเอาหละ ที่่าเธอน่ารักที่สุดเลย เราเอง มานั่งถามว่าการที่่าวคนเรานะต้องการมารักษา สิวอุดตัน จะต้องมานั่งคิดว่าเงินที่เสียไปกับการรักษานะมากมายเท่าไหร่ และเงินที่ได้มาหละ เท่าไหร่ เราจะต้องมานั่งคิดว่าที่ได้มาหละ เป็นอย่างไร มาตามที่ว่าหละ อิอิ เราว่าน่าจะต้องการมานะ สิวอุดตัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *