ัมันเกิดขึ้นแล้ว รักษาสิวผด

มันเกิดขึ้นแล้ว ผมสามารถทำวิจัยต่าง ๆ ออกมาได้แล้ว มันเกิดขึ้นจริง ๆ ครั้งนี้ผมจะไม่ขายอะไร แต่วาผมเองอยากจะให้เขียนบทความเพื่อให้อนุสรณ์กับคนที่เป็นสิว คือว่าผมจะบอกอะไรให้นะครับ คนเป็นสิว สิง่สำคัญเลย คือว่ามันกังวลตัวเองมาก ๆ เลย ว่าสิวจะหายไหม หรืวอ่าทำแบบไหน สิวจะหาย มันเป็นแบบนี้จริง ๆ ผมจะหาทางบอกว่าเพื่อน ๆ ครับ มาหาทงเพื่อให้สิวหายได้เลยไหม ครับ รักษาสิวผด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *