เทาที่รุ้คือจะเอาแบบไหน วิธีรักษาสิว

เท่าที่รู้คือ หายได้ อย่างที่รู้ ๆ นะครับ สิวหายได้ไม่ต้องคิดมาก เราว่าการที่หลาย ๆ คน เราว่าจะหายได้ก็คต้องอาศัยว่าสิวมาแบบไหน และเกิดขึ้นแบบไหน ทำให้ผมเองคิดว่าสิวมาตจอนนี้จะต้องการแบบไหน คือว่าผมเองไม่อยกาจะคิดว่าให้มากนะครัว่าตัวเองจะต้องการให้สิวฃหายมาได้อย่างไร มันเกิดได้อย่างไร ที่คิดว่ามันหายได้ก้ต้องหายได้ มันเท่านี้จริงๆนะคัรบ วิธีรักษาสิว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *