ใครบ้างที่คิด รักษาสิวผด

ใครบาง้ที่คดิว่า รักษาสิวผด จะหายได้ง่ายแบบนี เพียงเราเข้าใจสิง่ต่าง ๆ มากมายทำให้ผมองได้เจ้าใจว่าสิวหายได้อย่างนี้ไม่น่าจะหายได้เลย อย่างนี้จะบอกว่าเราเองจะต้องการเงินหรือว่าทำแบบไหนหรือว่า เท่าที่รู้ว่าตัวเองมาทำตามที่น่าจะออกมาเพือให้คิดว่าน่าจะอกอมาเพื่อให้ได้ตามน้อง ๆ ว่าอย่างไร  รักษาสิวผด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *