Monthly Archive:: June 2017

วัน ๆ ผมเองก็คิดเสมอ ๆว่า วิธีรักษาสิวอักเสบ

เราก็คิดเสมอ  ๆ ว่าที่นี่จะต้องทำงานสบาย ๆ ไม่จริง ๆ เลย ครับ ที่นี่ทำงานอย่างหนักเลยครับ เพื่อให้ผมเองได้งานที่ดีที่สุด ออกมาเพื่อทำให้งานเดินหน้าต่อไปได้ ที่นี่สำคัญที่สุด คือ การทำงานร่วมกันเอง ผมก็คิดเสมอ ๆ นะครับ การทำงานแบบนี้จะต้องหาทางออกมาเพื่อตัวเอง ผมเขียนบทความหนึ่งครับ ที่เกี่ยวกับ วิธีรักษาสิวอักเสบ ซึ่งหลาย ๆ ท่านก็ได้อ่านมาแล้ว ก็หาทางมาบอกผมว่าน่าจะได้ทางออกที่ดที่สุด ของผมเอง มาคิด  ๆ ก็
Read More

เราเพิ่งคิดได้ว่า วิธีรักษาสิวอักเสบ ตอนนี้ไม่ได้ผลแล้ว

เราเพิ่งได้คิดว่า วิธีรักษาสิวอักเสบ ที่ตอนนี้จะหายได้ ก็ไม่หายแล้วนะครับ คนเรามีวิวัฒนาการที่ไปเร็วมากๆครับ ผมพยายามจะตามหาว่าเราจะหาวิธีที่รักษาสิวแบบไหนได้บ้าง ก็ต้องบอกว่าเราจะต้องหาทางที่ออกได้ฃดีที่สุดตามที่บอกหละครับ เราไม่ควรจะบอกว่าเราเองก็ผ่านมาตามจุดนี้ ได้อย่างไร   คุณคิดแบบไหน ก็ตามแบบนั้นหละครับ เราเองก็คิดแบบที่ว่าหละ อิอิ เรามาตามอ่านได้อย่างไรก็ตามแบบนี้หละ อิอิ วิธีรักษาสิวอักเสบ
Read More